Mgr. Martina Rozsypalová (Bílková)

Dosažené vzdělání

 • 2008 – ukončeno bakalářské studium na Vysoké školy v Plzni ops. – obor fyzioterapie
 • 2012 – ukončeno magisterské studium UK – FTVS v Praze – obor fyzioterapie

Získané diplomy a licence

 • 2007 – Reflexologie nohy (školitel M. Dusil)
 • 2010 – Diagnostika a terapie funkčních poruch (školitel Mgr. Verchozinová)
 • 2011 – Metoda Ludmily Mojžíšové – absolvovány všechny části (školitel H. Volejníková)
 • 2011 – Instruktor zdravotního plavání II. Třídy (školitel UK-FTVS Mgr. Břečková)
 • 2012 – Baňkování I + II (školitel P. Pytel)

Publikace

 • 2008 – Bakalářská práce – Degenerativní změny páteře (příčiny a důsledky)
 • 2012 – Diplomová práce – Hodnocení efektu lázeňské léčby u idiopatických skolióz (souhrn publikován v odporné publikaci Fyzikální lékařství)

Dis. Kateřina Kabelová

Dosažené vzdělání

 • 1998  – ukončeno tříleté studium diplomovou zkouškou v oboru diplomový fyzioterapeut

Praxe v oboru téměř 20 let

Dosažené diplomy a licence

 • 2007 – 2008 – Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (školitel Corpus Olomouc) (získané oprávnění se vztahuje i na aplikaci u dospělých)
 • 2015 – Spirální stabilita páteře – kurz 1A 

Publikace

 • 1998 – Diplomová práce – Dětská mozková obrna a rehabilitační metody v dětské léčebně v Železnici

Blanka Bílková

25 let praxe v osobu rehabilitace